Steenmarters bestrijden

VANWEGE DE ZOMERVAKANTIE ZIJN WIJ TOT EN MET 14 AUGUSTUS GESLOTEN. DAARNA ZIJN WIJ U GRAAG WEER VAN DIENST!


De steenmarter is in Friesland een veel voorkomende en beschermde diersoort. Dat neemt niet weg dat de steenmarter verantwoordelijk is voor veel schade en overlast. Hij bijt kabels stuk onder de motorkap en kan eenmaal in huis voor veel problemen zorgen. Slapeloze nachten door geluidsoverlast is er daar één van. Maar doordat de steenmarter prooidieren mee het huis in neemt en zijn behoefte doet, kan dit ook leiden tot stank maar ook vliegenoverlast. Daarnaast kunnen ze veel schade aanbrengen aan met name isolatiemateriaal onder het dak en in de spouwmuur. En het idee een ongewenst huisdier in huis te hebben ten grote van een kat is ook geen prettige gedachte.

steenmarter bestrijden, steenmarter in huis
Bestrijding Service Friesland heeft zich gespecialiseerd in het weren van deze ongemanierde logé. Bestrijden van de steenmarter is door de beschermde status niet toegestaan. Er zijn echter wel manieren om de steenmarter buiten de deur te krijgen en te houden. Neem daarom bij overlast door steenmarters in huis direct contact op met Bestrijding Service Friesland voor een inspectie door te bellen met 06 43064444 of laat je contactgegevens zodat wij contact op kunnen nemen.

Steenmarter in huis

Wil je net gaan slapen, lijkt het wel of er iemand op het dak rondbanjert. Of is het toch onder de pannen? In de spouw? De kruipruimte? Wat gebeurt daar! Als je een steenmarter in huis hebt, lijkt het soms wel of er een inbreker bezig is, zoveel kabaal kan het maken. Of het nu gaat om nieuwbouw, oudbouw of verbouwde woningen, er zijn in veel gevallen gebreken aanwezig waar de steenmarter dankbaar gebruik van maakt. Gebrekkig dakbeschot, open spouwmuren, open ventilatieroosters of slecht afgesloten overgangen bij aanbouwen of dakkapellen en wolfskappen. De steenmarter is een vasthoudende en lenige opportunist die aan een opening van 5 centimeter voldoende heeft om binnen te komen. Als je "geluk" hebt komt de steenmarter alleen een nachtje slapen maar met een beetje pech gebruiken ze de zolder als kraamkamer met alle geluids en stankoverlast van dien.

Bij Bestrijding Service Friesland weten we waar we naar moeten zoeken als het om steenmarteroverlast gaat. We brengen de gebreken in kaart, de steenmarteractiviteit kan met wildcamera's worden vastgelegd en we kunnen de noodzakelijke weringswerkzaamheden uitvoeren die ervoor zorgen dat de steenmarter zijn of haar heil ergens anders moet gaan zoeken. Door gebruik te maken van hoogwaardig marterbestendig materiaal wordt het huis "marterproof" gemaakt. Aangezien voorkomen nog altijd beter is dan genezen, kan er ook preventief een inspectie worden uitgevoerd om te bepalen hoe steenmarterbestendig uw woning is.

Filmpje Steenmarter Leeuwarden
Filmpje Steenmarter Heerenveen
Filmpje Steenmarter Drachten
Filmpje Steenmarter Franeker
Filmpje klimmende steenmarter langs regenpijp
Filmpje spelende steenmarter in nok boerderij

Waarom steenmarters weren

 • Steenmarters veroorzaken geluidsoverlast

 • Steenmarters veroorzaken stankoverlast door prooien en uitwerpselen

 • Steenmarters veroorzaken schade aan isolatie, kabels en leidingen
schade steenmarter isolatiemateriaalprooidieren steenmarteruitwerpselen steenmarter

 

Steenmarter verjagen

Het internet staat vol met huis-tuin-en-keukenmiddelen die steenmarters moeten verjagen. WC blokjes, hondenharen, in ammoniak gedrenkte doekjes, piepende en flitsende apparaten, radio de hele nacht op vol volume. Deze maatregelen kunnen helpen maar meestal alleen als je nog nooit last van steenmarters hebt gehad. De territoriumdrift van steenmarters is in veel gevallen sterker dan de middelen die worden ingezet. Daarnaast werken deze middelen vaak maar tijdelijk en blijf je in de weer om ze met kunst en vliegwerk buiten de deur te houden. Beter is het ervoor te zorgen dat ze überhaupt niet meer binnen kunnen komen. Weren is daarbij de beste en duurzaamste oplossing. Bestrijding Service Friesland komt graag langs om een inspectie uit te voeren, te informeren en te adviseren en indien gewenst de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

Steenmarter doden

De overlast die steenmarters veroorzaken drijven mensen soms tot het uiterste. In dit geval het vangen of vergiftigen van de steenmarter. Het vangen en doden van steenmarters is wettelijk niet toegestaan. Alleen de provincie Fryslân verstrekt in het geval van te grote predatiedruk in weidevogelgebieden vrijstellingen aan beheerorganisaties om onder voorwaarden steenmarters weg te vangen. Het vangen van een steenmarter is vanwege de voorzichtige aard van het beestje ook niet zomaar gedaan en lost het probleem alleen maar tijdelijk op. Zolang de toegangswegen van een steenmarter blijven bestaan, is het wachten opo de volgende steenmarter. Omdat ze erg terratoriaal zijn, weten ze vaak wel wie hun buren zijn. Daardoor hebben ze het ook snel in de gaten als deze niet meer aanwezig is. Deze marter pikt het geurspoor van z'n voorganger maanden later ook nog op dus leidden deze hem rechtstreeks naar de nog toegankelijke toegangswegen. Daarom is weren uiteindelijk de oplossing om voor de lange termijn steenmartervrij te worden of te blijven.
 Weringsmaatregelen steenmarter

Vanwege de grote schade die steenmarters aan kunnen richten aan onder andere isolatiemateriaal in de spouwmuur en onder het dakbeschot is het noodzakelijk om hier de juiste wering aan te brengen die echt "hufterproof" is. Stevig gaas of roosters voor openingen in de gevel maar zeker ook een goede bescherming van de dakpannen en het dakbeschot. Zowel bij de dakgoot als bij dakkapellen, schoorstenen en dakdoorvoeren.

Voordelen van marterwering door Bestrijding Service Friesland

 • Sterk en duurzaam en hoogwaardig materiaal
 • Maatwerk voor elke situatie
 • Geen schade of geluidshinder onder de pannen
 • Inclusief opruimen martersporen
Kosten marterwering

Aangezien iedere situatie om een andere aanpak vraagt, is de prijs afhankelijk van de te nemen weringsmaatregelen. Na een eerste inspectie en inventarisatie bespreken we het plan van aanpak. Vaak kan er direct begonnen worden met het weren van de steenmarter. Als dit vanwege de omvang van de werkzaamheden niet mogelijk is, ontvang je een duidelijke offerte met de te verwachten kosten. Je weet van tevoren waar je aan toe bent, zonder verrassingen achteraf!

Meer over marters

In de provincie Friesland gaat het bij overlast van marters bijna altijd om de steenmarter. In sommige gevallen kan het ook om een boommarter gaan. Qua schade, overlast en wering maakt het echter weinig verschil. Maar voor diegene die zich toch wat meer wil verdiepen in deze twee roofdieren hebben we nog wat aanvullende informatie verzameld.


Steenmarter (martes foina)

Steenmarter bestrijden - FrieslandQua formaat is de steenmarter wel te vergelijken met een kat. Al heeft de steenmarter een slanker postuur en staat hij lager op z'n poten. Ze zijn te herkennen aan hun donker vaalbruine vacht met een gevorkte witte bef en een lange ruige pluimstaart. Over het algemeen is het mannetje wat groter dan het vrouwtje en meten ze van kop tot staart zo'n 75 centimeter. De aanwezigheid van steenmarters verraadt zich vaak door de uitwerpselen die ze achterlaten die vaak haren, veren, botresten maar ook pitten bevatten. De uitwerpselen dienen ook als markering voor zichzelf en als waarschuwing voor soortgenoten.

Door de beschermde status van de steenmarter tref je hem nu bijna in heel Nederland aan en wordt hij in Friesland steeds vaker gesignaleerd binnen de bebouwde kom waar hij in achtertuinen en perkjes genoeg beschutting kan vinden om zich veilig te voelen. De steenmarter voedt zich met muizen, eieren, ogels, konijnen, regenwormen en vruchten. In de buurt van mensen is dit voedsel vaak ruim voorradig. Zelf moet de steenmarter oppassen dat hij niet ten prooi valt aan vossen en honden.


Nachtdier

De steenmarter is een nachtdier dat overdag gebruikt maakt van verschillende rustplaatsen zoals dichte hagen, takken en houthopen, maar ook dichter bij de mens zoals in kruipruimten, zolders, schuurtjes en opslagplaatsen. Dit hangt er vanaf welk jaargetijde het is. In de winter zoeken ze eerder gebouwen op dan 's zomers. Het aantal dagrustplaatsen kan wel oplopen tot 30 stuks al hebben ze vaak de voorkeur voor een paar vaste rustplaatsen. Overdag verneem je z'n aanwezigheid niet aangezien het zeer vaste slapers zijn.

Steenmarters zijn zeer terratoriaal en dulden geen soortgenoten van hetzelfde geslacht in hun terratorium, dat ze hun hele leven bezetten. Het terratorium van het mannetje kan 4 terratoria van vrouwtjes omvatten, al hebben ze alleen tijdens de paartijd contact, die loopt van juni tot begin augustus. De (maximaal 4) jongen worden tussen half februari en begin april geboren. De nestplaats is meestal verscholen en onbereikbaar voor andere dieren. Vaak hoog in woningen of gebouwen, tussen het dakbeschot maar ook wel onder grote takkenhopen. De jongen zijn na 5 á 6 maanden volgroeid en zelfstandig. Ze worden dan door de moeder weggejaagd, wat er vaak niet zachtzinnig aan toegaat. Als een steenmarter komt te overlijden dan wordt het vrijgekomen terratorium binnen de kortste keren weer ingenomen. Zeker met de huidige stand van de steenmarters.


Boommarter (martes martes)

Steenmarter op boomQua uiterlijk lijken de boommarter en steenmarter veel op elkaar. De grootste verschillen zijn dat de boommarter een gelige bef heeft en dat de oren meer bovenop z'n kop staan terwijl dat bij de steenmarter meer naar de zijkant staat. De snuit van de boommarter is duidelijk donkerder van kleur dan die van de steenmarter. De boommarter heeft een voorkeur voor bosrijk gebied maar wordt ook op steeds meer plaatsen aangetroffen. Qua voortplanting, terratorium, dieet en leefwijze komt er veel overeen met dat van de steenmarter. Ook de boommarter kan in of om woningen en gebouwen voor overlast zorgen.

 

VANWEGE DE ZOMERVAKANTIE ZIJN WIJ TOT EN MET 14 AUGUSTUS GESLOTEN. DAARNA ZIJN WIJ U GRAAG WEER VAN DIENST!


De steenmarter is in Friesland een veel voorkomende en beschermde diersoort. Dat neemt niet weg dat de steenmarter verantwoordelijk is voor veel schade en overlast. Hij bijt kabels stuk onder de motorkap en kan eenmaal in huis voor veel problemen zorgen. Slapeloze nachten door geluidsoverlast is er daar één van. Maar doordat de steenmarter prooidieren mee het huis in neemt en zijn behoefte doet, kan dit ook leiden tot stank maar ook vliegenoverlast. Daarnaast kunnen ze veel schade aanbrengen aan met name isolatiemateriaal onder het dak en in de spouwmuur. En het idee een ongewenst huisdier in huis te hebben ten grote van een kat is ook geen prettige gedachte.

steenmarter bestrijden, steenmarter in huis
Bestrijding Service Friesland heeft zich gespecialiseerd in het weren van deze ongemanierde logé. Bestrijden van de steenmarter is door de beschermde status niet toegestaan. Er zijn echter wel manieren om de steenmarter buiten de deur te krijgen en te houden. Neem daarom bij overlast door steenmarters in huis direct contact op met Bestrijding Service Friesland voor een inspectie door te bellen met 06 43064444 of laat je contactgegevens zodat wij contact op kunnen nemen.

Steenmarter in huis

Wil je net gaan slapen, lijkt het wel of er iemand op het dak rondbanjert. Of is het toch onder de pannen? In de spouw? De kruipruimte? Wat gebeurt daar! Als je een steenmarter in huis hebt, lijkt het soms wel of er een inbreker bezig is, zoveel kabaal kan het maken. Of het nu gaat om nieuwbouw, oudbouw of verbouwde woningen, er zijn in veel gevallen gebreken aanwezig waar de steenmarter dankbaar gebruik van maakt. Gebrekkig dakbeschot, open spouwmuren, open ventilatieroosters of slecht afgesloten overgangen bij aanbouwen of dakkapellen en wolfskappen. De steenmarter is een vasthoudende en lenige opportunist die aan een opening van 5 centimeter voldoende heeft om binnen te komen. Als je "geluk" hebt komt de steenmarter alleen een nachtje slapen maar met een beetje pech gebruiken ze de zolder als kraamkamer met alle geluids en stankoverlast van dien.

Bij Bestrijding Service Friesland weten we waar we naar moeten zoeken als het om steenmarteroverlast gaat. We brengen de gebreken in kaart, de steenmarteractiviteit kan met wildcamera's worden vastgelegd en we kunnen de noodzakelijke weringswerkzaamheden uitvoeren die ervoor zorgen dat de steenmarter zijn of haar heil ergens anders moet gaan zoeken. Door gebruik te maken van hoogwaardig marterbestendig materiaal wordt het huis "marterproof" gemaakt. Aangezien voorkomen nog altijd beter is dan genezen, kan er ook preventief een inspectie worden uitgevoerd om te bepalen hoe steenmarterbestendig uw woning is.

Filmpje Steenmarter Leeuwarden
Filmpje Steenmarter Heerenveen
Filmpje Steenmarter Drachten
Filmpje Steenmarter Franeker
Filmpje klimmende steenmarter langs regenpijp
Filmpje spelende steenmarter in nok boerderij

Waarom steenmarters weren

 • Steenmarters veroorzaken geluidsoverlast

 • Steenmarters veroorzaken stankoverlast door prooien en uitwerpselen

 • Steenmarters veroorzaken schade aan isolatie, kabels en leidingen
schade steenmarter isolatiemateriaalprooidieren steenmarteruitwerpselen steenmarter

 

Steenmarter verjagen

Het internet staat vol met huis-tuin-en-keukenmiddelen die steenmarters moeten verjagen. WC blokjes, hondenharen, in ammoniak gedrenkte doekjes, piepende en flitsende apparaten, radio de hele nacht op vol volume. Deze maatregelen kunnen helpen maar meestal alleen als je nog nooit last van steenmarters hebt gehad. De territoriumdrift van steenmarters is in veel gevallen sterker dan de middelen die worden ingezet. Daarnaast werken deze middelen vaak maar tijdelijk en blijf je in de weer om ze met kunst en vliegwerk buiten de deur te houden. Beter is het ervoor te zorgen dat ze überhaupt niet meer binnen kunnen komen. Weren is daarbij de beste en duurzaamste oplossing. Bestrijding Service Friesland komt graag langs om een inspectie uit te voeren, te informeren en te adviseren en indien gewenst de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

Steenmarter doden

De overlast die steenmarters veroorzaken drijven mensen soms tot het uiterste. In dit geval het vangen of vergiftigen van de steenmarter. Het vangen en doden van steenmarters is wettelijk niet toegestaan. Alleen de provincie Fryslân verstrekt in het geval van te grote predatiedruk in weidevogelgebieden vrijstellingen aan beheerorganisaties om onder voorwaarden steenmarters weg te vangen. Het vangen van een steenmarter is vanwege de voorzichtige aard van het beestje ook niet zomaar gedaan en lost het probleem alleen maar tijdelijk op. Zolang de toegangswegen van een steenmarter blijven bestaan, is het wachten opo de volgende steenmarter. Omdat ze erg terratoriaal zijn, weten ze vaak wel wie hun buren zijn. Daardoor hebben ze het ook snel in de gaten als deze niet meer aanwezig is. Deze marter pikt het geurspoor van z'n voorganger maanden later ook nog op dus leidden deze hem rechtstreeks naar de nog toegankelijke toegangswegen. Daarom is weren uiteindelijk de oplossing om voor de lange termijn steenmartervrij te worden of te blijven.
 Weringsmaatregelen steenmarter

Vanwege de grote schade die steenmarters aan kunnen richten aan onder andere isolatiemateriaal in de spouwmuur en onder het dakbeschot is het noodzakelijk om hier de juiste wering aan te brengen die echt "hufterproof" is. Stevig gaas of roosters voor openingen in de gevel maar zeker ook een goede bescherming van de dakpannen en het dakbeschot. Zowel bij de dakgoot als bij dakkapellen, schoorstenen en dakdoorvoeren.

Voordelen van marterwering door Bestrijding Service Friesland

 • Sterk en duurzaam en hoogwaardig materiaal
 • Maatwerk voor elke situatie
 • Geen schade of geluidshinder onder de pannen
 • Inclusief opruimen martersporen
Kosten marterwering

Aangezien iedere situatie om een andere aanpak vraagt, is de prijs afhankelijk van de te nemen weringsmaatregelen. Na een eerste inspectie en inventarisatie bespreken we het plan van aanpak. Vaak kan er direct begonnen worden met het weren van de steenmarter. Als dit vanwege de omvang van de werkzaamheden niet mogelijk is, ontvang je een duidelijke offerte met de te verwachten kosten. Je weet van tevoren waar je aan toe bent, zonder verrassingen achteraf!

Meer over marters

In de provincie Friesland gaat het bij overlast van marters bijna altijd om de steenmarter. In sommige gevallen kan het ook om een boommarter gaan. Qua schade, overlast en wering maakt het echter weinig verschil. Maar voor diegene die zich toch wat meer wil verdiepen in deze twee roofdieren hebben we nog wat aanvullende informatie verzameld.


Steenmarter (martes foina)

Steenmarter bestrijden - FrieslandQua formaat is de steenmarter wel te vergelijken met een kat. Al heeft de steenmarter een slanker postuur en staat hij lager op z'n poten. Ze zijn te herkennen aan hun donker vaalbruine vacht met een gevorkte witte bef en een lange ruige pluimstaart. Over het algemeen is het mannetje wat groter dan het vrouwtje en meten ze van kop tot staart zo'n 75 centimeter. De aanwezigheid van steenmarters verraadt zich vaak door de uitwerpselen die ze achterlaten die vaak haren, veren, botresten maar ook pitten bevatten. De uitwerpselen dienen ook als markering voor zichzelf en als waarschuwing voor soortgenoten.

Door de beschermde status van de steenmarter tref je hem nu bijna in heel Nederland aan en wordt hij in Friesland steeds vaker gesignaleerd binnen de bebouwde kom waar hij in achtertuinen en perkjes genoeg beschutting kan vinden om zich veilig te voelen. De steenmarter voedt zich met muizen, eieren, ogels, konijnen, regenwormen en vruchten. In de buurt van mensen is dit voedsel vaak ruim voorradig. Zelf moet de steenmarter oppassen dat hij niet ten prooi valt aan vossen en honden.


Nachtdier

De steenmarter is een nachtdier dat overdag gebruikt maakt van verschillende rustplaatsen zoals dichte hagen, takken en houthopen, maar ook dichter bij de mens zoals in kruipruimten, zolders, schuurtjes en opslagplaatsen. Dit hangt er vanaf welk jaargetijde het is. In de winter zoeken ze eerder gebouwen op dan 's zomers. Het aantal dagrustplaatsen kan wel oplopen tot 30 stuks al hebben ze vaak de voorkeur voor een paar vaste rustplaatsen. Overdag verneem je z'n aanwezigheid niet aangezien het zeer vaste slapers zijn.

Steenmarters zijn zeer terratoriaal en dulden geen soortgenoten van hetzelfde geslacht in hun terratorium, dat ze hun hele leven bezetten. Het terratorium van het mannetje kan 4 terratoria van vrouwtjes omvatten, al hebben ze alleen tijdens de paartijd contact, die loopt van juni tot begin augustus. De (maximaal 4) jongen worden tussen half februari en begin april geboren. De nestplaats is meestal verscholen en onbereikbaar voor andere dieren. Vaak hoog in woningen of gebouwen, tussen het dakbeschot maar ook wel onder grote takkenhopen. De jongen zijn na 5 á 6 maanden volgroeid en zelfstandig. Ze worden dan door de moeder weggejaagd, wat er vaak niet zachtzinnig aan toegaat. Als een steenmarter komt te overlijden dan wordt het vrijgekomen terratorium binnen de kortste keren weer ingenomen. Zeker met de huidige stand van de steenmarters.


Boommarter (martes martes)

Steenmarter op boomQua uiterlijk lijken de boommarter en steenmarter veel op elkaar. De grootste verschillen zijn dat de boommarter een gelige bef heeft en dat de oren meer bovenop z'n kop staan terwijl dat bij de steenmarter meer naar de zijkant staat. De snuit van de boommarter is duidelijk donkerder van kleur dan die van de steenmarter. De boommarter heeft een voorkeur voor bosrijk gebied maar wordt ook op steeds meer plaatsen aangetroffen. Qua voortplanting, terratorium, dieet en leefwijze komt er veel overeen met dat van de steenmarter. Ook de boommarter kan in of om woningen en gebouwen voor overlast zorgen.

 
Vraag een offerte aan

Laat een boodschap achter via het contactformulier.

Of bel

06 43064444