Ratten bestrijden

VANWEGE DE ZOMERVAKANTIE ZIJN WIJ TOT EN MET 14 AUGUSTUS GESLOTEN. DAARNA ZIJN WIJ U GRAAG WEER VAN DIENST!

Waar een muis door een enkeling nog wel eens als schattig wordt betiteld, is daar in het geval van ratten zelden sprake van. Ratten staan bekend als ziekteverspreiders zoals van de ziekte van Weil en het hantavirus. Daarnaast zijn ratten met hun sterke tanden in staat door vele materiaalsoorten heen te knagen met als mogelijk gevolg, knaagschade en brand door kortsluiting. Bij aanwezigheid van ratten in de buurt van mensen is het noodzakelijk deze te bestrijden, bij voorkeur zonder het gebruik van gif.

Neem voor de bestrijding van ratten binnen en rondom het bedrijf of bij je thuis direct contact op met Bestrijding Service Friesland door te bellen met 06 43064444
of door je contactgegevens achter te laten.

Waarom ratten bestrijden

 • Ratten verspreiden ziektes
 • Ratten vervuilen voedselvoorraden met uitwerpselen en urine
 • Ratten veroorzaken knaagschade aan kabels en producten
 • Ratten veroorzaken geluids,- en stankoverlast
Ratten zijn zeer opportunistische knaagdieren die altijd en overal op zoek zijn naar voedsel. Indien nodig knagen ze zich een weg naar binnen om zich toegang tot voedsel te verschaffen. Doordat het ook goed klimmers weten ze bijna altijd wel een opening te vinden. Het is daarom van belang alle toegangswegen voor ratten af te sluiten met knaagbestendig materiaal. Ook als u vooralsnog alleen buiten ratten signaleert, is het van belang een expert op het gebied van ongedierte uw pand onder de loep te laten nemen. Bestrijding Service Friesland kan u van gedegen advies voorzien en waar nodig werkzaamheden uitvoeren om uw pand ratbestendig te maken. Beter voorkomen dan genezen! Maar als er dan toch bestreden dient te worden dan hebben wij de juiste benodigdheden om u van ratten af te helpen.

Rattenbestrijding door Bestrijding Service Friesland

Omdat het bestrijden van ratten met gif steeds meer aan banden wordt gelegd, heeft Bestrijding Service Friesland diverse alternatieven en vangmethodes om ratten toch efficiënt te kunnen bestrijden. De bestrijdingsmethode is afhankelijk van waar de rattenlast zich bevind.

Bestrijding Service Friesland heeft in onderstaande situaties succes geboekt met rattenbestrijding:
 • bruine rat, ratten bestrijden FrieslandRatten in de tuin
 • Ratten in huis
 • Ratten bij het kippenhok/konijnenhok
 • Ratten bij vakantiewoningen
 • Ratten op de boerderij/ in de stal/ melkput
 • Ratten bij recreatieparken
 • Ratten op bedrijfsterreinen


Rattenbestrijding binnen

Binnen kunnen ratten bestreden door het gebruik van vallen en indien noodzakelijk met giftig lokaas. Al zal de inzet hiervan zoveel mogelijk voorkomen worden. Ratten kunnen doodgaan op onbereikbare plekken waardoor er vanwege hun formaat langdurige stankoverlast kan ontstaan. De belangrijkste vraag is echter hoe de ratten binnen zijn gekomen en hoe dat voorkomen kan worden. Bestrijding Service Friesland brengt de gebreken op het gebied van wering in kaart en kan meestal de noodzakelijke weringswerkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om ratten de toegang tot gebouwen te verhinderen. Vanwege het grote knaagvermogen van ratten is het nodig om wering aan te brengen die hufterproof is.

Rattenlast voorkomen

Zoals bij eigenlijk bijna alle overlast van ongedierte is het belangrijk te kijken waarom er in dit geval ratten aanwezig zijn. Doordat ratten nu eenmaal onderdeel zijn van de natuur in Friesland is het soms gewoon pech. Vanuit weilanden, bossages en slootswallen weten ratten die daar leven ons ook wel te vinden. Zeker als er voedsel en schuilgelegenheid aanwezig is. Vaak komen ratten op voedsel voor onze (huis)dieren af. Door de toegang hiertoe voor ratten weg te nemen maakt het al een stuk minder aantrekkelijk voor ze om rond te blijven hangen.

Om te schuilen maken ratten gebruik van bijvoorbeeld stapels haardhout, rommelhoekjes, bergen stenen of eigenlijk alles waar ze zich veilig voelen. Door deze plekken te verwijderen verkleint de kans op ratten. Echter kan de omgeving soms zodanig zijn of heb je last doordat buren of bedrijven in de omgeving een ideale leefomgeving voor ratten verschaffen.
Samengevat zijn de belangrijkste maatregelen tegen ratten:
 • Voedselaanbod wegnemen
 • Schuilgelegenheid minimaliseren
 • Toegaswegen blokkeren

Rattenbestrijding kosten

De kosten voor het bestrijden van ratten zijn van verschillende factoren afhankelijk. De omvang van de rattenlast en rattenpopulatie, het voedselaanbod en de toegankelijkheid van het pand of terrein, het heeft allemaal invloed op de bestrijdingsmethodiek en de prijs. Rattenlast behoort zelden na één bezoek tot het verleden. Vaak zijn meerdere bezoeken noodzakelijk om van de ratten af te komen.

Meer over ratten

Als iemand in Friesland last heeft van ratten dan gaat het bijna altijd om de bruine rat. Dit is de meest talrijke en deze rat zoekt graag de aanwezigheid van mensen aangezien er dan bijna altijd wel wat te eten te vinden is. Er zijn echter nog 3 soorten ratten waar we mee te maken kunnen krijgen. Naast de bruine rat zijn dat de zwarte rat, de muskusrat en de woelrat. Elke soort heeft zo z'n eigen voedselvoorkeuren en ook qua leefomgevingen verschillen ze in veel opzichten van elkaar.

Bruine rat (Rattus norvegicus)

rattenbestrijding FrieslandDe bruine rat kwam oorspronkelijk niet in Nederland voor maar is in de 18de eeuw ongewenst geïntroduceerd. In het verleden heeft men getracht de soort volledig uit te roeien maar dat was onbegonnen werk. Door zijn aanpassingsvermogen is de rat inmiddels zo wijdverspreid dat hij niet meer uit de Nederlandse fauna is weg te denken.
De bruine rat heeft een bruingrijze vacht en een vuilwitte buik. Inclusief staart kan de bruine rat wel een halve meter lang worden. Deze exemplaren wegen ongeveer een halve kilo. De bruine rat heeft een gedrongen bouw met korte bootjes. Ze hebben behaarde oortjes en een kale staart die korter is dan hun lichaam.

De bruine rat komt vrijwel in heel Nederland voor. Ze hebben geen territorium maar beperken zich wel tot één leefgebied waarbij ze zich wel vijandig opstellen tegeover ratten uit een ander leefgebied. Als een populatie zich binnen bevindt leven ratten dichter op elkaar en kunnen ze bij voedselschaarste overgaan tot kanibalisme.

3 tot 5 keer per jaar werpt het vrouwtje gemiddeld 7 jongen per keer. Na 3 tot 4 maanden zijn ook deze ratten weer geslachtsrijp. Wanneer een populatie afneemt, bijvoorbeeld door rattenbestrijding, dan werpen de overgebleven vrouwtjes meer jongen om de rattenpopulatie weer op pijl te krijgen. De levensverwachting van een bruine rat bedraagt maximaal 4 jaar. Dit is echter zeer afhankelijk van de leefomgeving en het voedselaanbod. Meetal wordt een rat niet veel ouder dan een jaar.

Zwarte rat (Rattus rattus)
De zwarte rat is in de Middeleeuwen vanuit Zuid-Azië in Europa terecht gekomen. In Nederland hebben vooral de zuidelijke provincies en havensteden met deze rat te maken. Waar de bruine rat zich vooral in de buurt van water ophoudt, zoekt de zwarte rat het liever hogerop. Deze zeer behendige klimmer leeft daarom vaak op zolders.

De grootste verschillen in uiterlijk tussen de bruine en zwarte rat zijn de oren, die bij de zwarte rat groter en kaal zijn. En de staart van de zwarte rat is in verhouding langer dan z'n lichaam. Qua totale lengte ontlopen ze elkaar niet zoeel maar de zwarte rat is beduidend slanker gebouwd en daardoor ook een stuk lichter dan de bruine rat. Door de toegenomen verspreiding van de bruine rat, is het aantal zwarte ratten juist afgenomen. Aangezien ze elkaar niet verdragen, leggen de zwarte ratten het fysiek af tegen de bruine ratten.

Zwarte ratten zijn territoriaal, waarbij één mannetje een kolonie van 20 tot 60 ratten aanvoert. Als ze in contact komen met een andere kolonie dan leiden deze ontmoetingen tot gevechten.
Eén vrouwtje krijgt 3 tot 6 nesten per jaar van gemiddeld 7 jonge ratten. Deze zijn binnen 3 tot 4 maanden zelf ook weer geslachtsrijp. Als ze zich ongestoord kunnen voortplanten met voldoende voedselaanbod dan kan een kolonie zich zeer snel uitbreiden.

Muskusrat (Ondatra zibethicus)

De muskusrat is net als de bruine en zwarte rat door de mens geïntroduceerd in Nederland en komt in het hele land voor. Deze rat wordt actief bestreden door de verschillende waterschappen. Omdat ze vanwege hun graafgedrag schade aanbrengen aan dijken, wegen fietspaden en weilanden is het in toom houden van de populatie essentieel om droge voeten te houden.

De muskusrat is een stuk groter en zwaarder dan de bruine en zwarte rat. Ze kunnen zo'n 60 centimeter lang worden en bijna 2 kilo zwaar. Hun lange staart lijkt wel wat op een paling, deze gebruiken ze om mee te zwemmen. Muskusratten leven uitsluitend bij het water waar ze hun nest (burcht) in de slootswal maken met een ingang onder water en de burcht in de slootkant, boven het waterpeil. Hun dieet staat vooral uit waterplanten.

Het vrouwtje bevalt 3-4 keer per jaar van zo'n 3 tot 8 jongen. Deze jongen zijn na
5 maanden zelf ook geslachtsrijp. Als ze hun eerste winter overleven dan worden muskusratten gemiddeld genomen 3 jaar oud.

Woelrat (Arvicola amphibius)

WoelratDe woelrat, ook wel waterrat genoemd komt in heel Nederland voor waar schoon, stilstaand, zoet water te vinden is. Net als de muskusrat graven woelratten ook gangenstelsels in oevers alleen met minder schade tot gevolg.

De woelrat is te herkennen aan de ruige vacht die qua kleur varieert van grijzig bruin, tot helemaal zwart. Tijdens het zwemmen is hij te onderscheiden van een muskusrat of bruine rat doordat het lichaam vrij ver boven het water uitkomt. Ze hebben lange gele snijtanden waarmee ze vooral plantaardig voedsel eten zoals stengels van kruiden en grassen en wortels van bomen. Maar ze eten ook landbouwgewassen, noten en pitten. Per dag eten ze wel tot 80% van hun lichaamsgewicht.

Het vrouwtje, dat trouw blijft aan één mannetje kan tot 5 keer per jaar een nest van 5 of 6 jongen werpen. Na iets meer dan 2 maanden zijn de vrouwtjes alweer geslachtsrijp. In het wild worden ze gemiddeld 18 maanden oud.

VANWEGE DE ZOMERVAKANTIE ZIJN WIJ TOT EN MET 14 AUGUSTUS GESLOTEN. DAARNA ZIJN WIJ U GRAAG WEER VAN DIENST!

Waar een muis door een enkeling nog wel eens als schattig wordt betiteld, is daar in het geval van ratten zelden sprake van. Ratten staan bekend als ziekteverspreiders zoals van de ziekte van Weil en het hantavirus. Daarnaast zijn ratten met hun sterke tanden in staat door vele materiaalsoorten heen te knagen met als mogelijk gevolg, knaagschade en brand door kortsluiting. Bij aanwezigheid van ratten in de buurt van mensen is het noodzakelijk deze te bestrijden, bij voorkeur zonder het gebruik van gif.

Neem voor de bestrijding van ratten binnen en rondom het bedrijf of bij je thuis direct contact op met Bestrijding Service Friesland door te bellen met 06 43064444
of door je contactgegevens achter te laten.

Waarom ratten bestrijden

 • Ratten verspreiden ziektes
 • Ratten vervuilen voedselvoorraden met uitwerpselen en urine
 • Ratten veroorzaken knaagschade aan kabels en producten
 • Ratten veroorzaken geluids,- en stankoverlast
Ratten zijn zeer opportunistische knaagdieren die altijd en overal op zoek zijn naar voedsel. Indien nodig knagen ze zich een weg naar binnen om zich toegang tot voedsel te verschaffen. Doordat het ook goed klimmers weten ze bijna altijd wel een opening te vinden. Het is daarom van belang alle toegangswegen voor ratten af te sluiten met knaagbestendig materiaal. Ook als u vooralsnog alleen buiten ratten signaleert, is het van belang een expert op het gebied van ongedierte uw pand onder de loep te laten nemen. Bestrijding Service Friesland kan u van gedegen advies voorzien en waar nodig werkzaamheden uitvoeren om uw pand ratbestendig te maken. Beter voorkomen dan genezen! Maar als er dan toch bestreden dient te worden dan hebben wij de juiste benodigdheden om u van ratten af te helpen.

Rattenbestrijding door Bestrijding Service Friesland

Omdat het bestrijden van ratten met gif steeds meer aan banden wordt gelegd, heeft Bestrijding Service Friesland diverse alternatieven en vangmethodes om ratten toch efficiënt te kunnen bestrijden. De bestrijdingsmethode is afhankelijk van waar de rattenlast zich bevind.

Bestrijding Service Friesland heeft in onderstaande situaties succes geboekt met rattenbestrijding:
 • bruine rat, ratten bestrijden FrieslandRatten in de tuin
 • Ratten in huis
 • Ratten bij het kippenhok/konijnenhok
 • Ratten bij vakantiewoningen
 • Ratten op de boerderij/ in de stal/ melkput
 • Ratten bij recreatieparken
 • Ratten op bedrijfsterreinen


Rattenbestrijding binnen

Binnen kunnen ratten bestreden door het gebruik van vallen en indien noodzakelijk met giftig lokaas. Al zal de inzet hiervan zoveel mogelijk voorkomen worden. Ratten kunnen doodgaan op onbereikbare plekken waardoor er vanwege hun formaat langdurige stankoverlast kan ontstaan. De belangrijkste vraag is echter hoe de ratten binnen zijn gekomen en hoe dat voorkomen kan worden. Bestrijding Service Friesland brengt de gebreken op het gebied van wering in kaart en kan meestal de noodzakelijke weringswerkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om ratten de toegang tot gebouwen te verhinderen. Vanwege het grote knaagvermogen van ratten is het nodig om wering aan te brengen die hufterproof is.

Rattenlast voorkomen

Zoals bij eigenlijk bijna alle overlast van ongedierte is het belangrijk te kijken waarom er in dit geval ratten aanwezig zijn. Doordat ratten nu eenmaal onderdeel zijn van de natuur in Friesland is het soms gewoon pech. Vanuit weilanden, bossages en slootswallen weten ratten die daar leven ons ook wel te vinden. Zeker als er voedsel en schuilgelegenheid aanwezig is. Vaak komen ratten op voedsel voor onze (huis)dieren af. Door de toegang hiertoe voor ratten weg te nemen maakt het al een stuk minder aantrekkelijk voor ze om rond te blijven hangen.

Om te schuilen maken ratten gebruik van bijvoorbeeld stapels haardhout, rommelhoekjes, bergen stenen of eigenlijk alles waar ze zich veilig voelen. Door deze plekken te verwijderen verkleint de kans op ratten. Echter kan de omgeving soms zodanig zijn of heb je last doordat buren of bedrijven in de omgeving een ideale leefomgeving voor ratten verschaffen.
Samengevat zijn de belangrijkste maatregelen tegen ratten:
 • Voedselaanbod wegnemen
 • Schuilgelegenheid minimaliseren
 • Toegaswegen blokkeren

Rattenbestrijding kosten

De kosten voor het bestrijden van ratten zijn van verschillende factoren afhankelijk. De omvang van de rattenlast en rattenpopulatie, het voedselaanbod en de toegankelijkheid van het pand of terrein, het heeft allemaal invloed op de bestrijdingsmethodiek en de prijs. Rattenlast behoort zelden na één bezoek tot het verleden. Vaak zijn meerdere bezoeken noodzakelijk om van de ratten af te komen.

Meer over ratten

Als iemand in Friesland last heeft van ratten dan gaat het bijna altijd om de bruine rat. Dit is de meest talrijke en deze rat zoekt graag de aanwezigheid van mensen aangezien er dan bijna altijd wel wat te eten te vinden is. Er zijn echter nog 3 soorten ratten waar we mee te maken kunnen krijgen. Naast de bruine rat zijn dat de zwarte rat, de muskusrat en de woelrat. Elke soort heeft zo z'n eigen voedselvoorkeuren en ook qua leefomgevingen verschillen ze in veel opzichten van elkaar.

Bruine rat (Rattus norvegicus)

rattenbestrijding FrieslandDe bruine rat kwam oorspronkelijk niet in Nederland voor maar is in de 18de eeuw ongewenst geïntroduceerd. In het verleden heeft men getracht de soort volledig uit te roeien maar dat was onbegonnen werk. Door zijn aanpassingsvermogen is de rat inmiddels zo wijdverspreid dat hij niet meer uit de Nederlandse fauna is weg te denken.
De bruine rat heeft een bruingrijze vacht en een vuilwitte buik. Inclusief staart kan de bruine rat wel een halve meter lang worden. Deze exemplaren wegen ongeveer een halve kilo. De bruine rat heeft een gedrongen bouw met korte bootjes. Ze hebben behaarde oortjes en een kale staart die korter is dan hun lichaam.

De bruine rat komt vrijwel in heel Nederland voor. Ze hebben geen territorium maar beperken zich wel tot één leefgebied waarbij ze zich wel vijandig opstellen tegeover ratten uit een ander leefgebied. Als een populatie zich binnen bevindt leven ratten dichter op elkaar en kunnen ze bij voedselschaarste overgaan tot kanibalisme.

3 tot 5 keer per jaar werpt het vrouwtje gemiddeld 7 jongen per keer. Na 3 tot 4 maanden zijn ook deze ratten weer geslachtsrijp. Wanneer een populatie afneemt, bijvoorbeeld door rattenbestrijding, dan werpen de overgebleven vrouwtjes meer jongen om de rattenpopulatie weer op pijl te krijgen. De levensverwachting van een bruine rat bedraagt maximaal 4 jaar. Dit is echter zeer afhankelijk van de leefomgeving en het voedselaanbod. Meetal wordt een rat niet veel ouder dan een jaar.

Zwarte rat (Rattus rattus)
De zwarte rat is in de Middeleeuwen vanuit Zuid-Azië in Europa terecht gekomen. In Nederland hebben vooral de zuidelijke provincies en havensteden met deze rat te maken. Waar de bruine rat zich vooral in de buurt van water ophoudt, zoekt de zwarte rat het liever hogerop. Deze zeer behendige klimmer leeft daarom vaak op zolders.

De grootste verschillen in uiterlijk tussen de bruine en zwarte rat zijn de oren, die bij de zwarte rat groter en kaal zijn. En de staart van de zwarte rat is in verhouding langer dan z'n lichaam. Qua totale lengte ontlopen ze elkaar niet zoeel maar de zwarte rat is beduidend slanker gebouwd en daardoor ook een stuk lichter dan de bruine rat. Door de toegenomen verspreiding van de bruine rat, is het aantal zwarte ratten juist afgenomen. Aangezien ze elkaar niet verdragen, leggen de zwarte ratten het fysiek af tegen de bruine ratten.

Zwarte ratten zijn territoriaal, waarbij één mannetje een kolonie van 20 tot 60 ratten aanvoert. Als ze in contact komen met een andere kolonie dan leiden deze ontmoetingen tot gevechten.
Eén vrouwtje krijgt 3 tot 6 nesten per jaar van gemiddeld 7 jonge ratten. Deze zijn binnen 3 tot 4 maanden zelf ook weer geslachtsrijp. Als ze zich ongestoord kunnen voortplanten met voldoende voedselaanbod dan kan een kolonie zich zeer snel uitbreiden.

Muskusrat (Ondatra zibethicus)

De muskusrat is net als de bruine en zwarte rat door de mens geïntroduceerd in Nederland en komt in het hele land voor. Deze rat wordt actief bestreden door de verschillende waterschappen. Omdat ze vanwege hun graafgedrag schade aanbrengen aan dijken, wegen fietspaden en weilanden is het in toom houden van de populatie essentieel om droge voeten te houden.

De muskusrat is een stuk groter en zwaarder dan de bruine en zwarte rat. Ze kunnen zo'n 60 centimeter lang worden en bijna 2 kilo zwaar. Hun lange staart lijkt wel wat op een paling, deze gebruiken ze om mee te zwemmen. Muskusratten leven uitsluitend bij het water waar ze hun nest (burcht) in de slootswal maken met een ingang onder water en de burcht in de slootkant, boven het waterpeil. Hun dieet staat vooral uit waterplanten.

Het vrouwtje bevalt 3-4 keer per jaar van zo'n 3 tot 8 jongen. Deze jongen zijn na
5 maanden zelf ook geslachtsrijp. Als ze hun eerste winter overleven dan worden muskusratten gemiddeld genomen 3 jaar oud.

Woelrat (Arvicola amphibius)

WoelratDe woelrat, ook wel waterrat genoemd komt in heel Nederland voor waar schoon, stilstaand, zoet water te vinden is. Net als de muskusrat graven woelratten ook gangenstelsels in oevers alleen met minder schade tot gevolg.

De woelrat is te herkennen aan de ruige vacht die qua kleur varieert van grijzig bruin, tot helemaal zwart. Tijdens het zwemmen is hij te onderscheiden van een muskusrat of bruine rat doordat het lichaam vrij ver boven het water uitkomt. Ze hebben lange gele snijtanden waarmee ze vooral plantaardig voedsel eten zoals stengels van kruiden en grassen en wortels van bomen. Maar ze eten ook landbouwgewassen, noten en pitten. Per dag eten ze wel tot 80% van hun lichaamsgewicht.

Het vrouwtje, dat trouw blijft aan één mannetje kan tot 5 keer per jaar een nest van 5 of 6 jongen werpen. Na iets meer dan 2 maanden zijn de vrouwtjes alweer geslachtsrijp. In het wild worden ze gemiddeld 18 maanden oud.

Vraag een offerte aan

Laat een boodschap achter via het contactformulier.

Of bel

06 43064444