Steenmarters

De steenmarter is in Friesland inmiddels wellicht het meest besproken dier waar je mee te maken kunt krijgen. Dit fascinerende roofdier haalt regelmatig het nieuws doordat ze verantwoordelijk worden gehouden voor het leegroven van een aanzienlijk aantal weidevogelnesten en daardoor staat de beschermde status van dit fascinerende dier ter discussie. Omdat de populatie in de afgelopen decennia flink is toegenomen vormt de steenmarter ook vaak het onderwerp van gesprek aan de keukentafel of op verjaardagsfeestjes. Steeds vaker zien of horen mensen ze lopen in, op of rondom het huis. 

Neem bij overlast door steenmarters in huis direct contact op met Bestrijding Service Friesland door te bellen met 06 43064444 of  laat je contactgegevens zodat wij contact op kunnen nemen.


Steenmarter in huis

Wil je net gaan slapen, lijkt het wel of er iemand op het dak rondbanjert. Of is het toch onder de pannen? In de spouw? De kruipruimte? Wat gebeurt daar! Als je een steenmarter in huis hebt, lijkt het soms wel of er een inbreker bezig is, zoveel kabaal kan het maken. Via gebrekkig dakbeschot, open spouwmuren, open ventilatieroosters of slecht afgesloten overgangen bij aanbouwen of dakkapellen, weet deze vasthoudende en lenige opportunist daar dankbaar gebruik van te maken. Een opening van 5 centimeter is ruim voldoende. Als je "geluk" hebt komt de steenmarter alleen een nachtje slapen maar met een beetje pech gebruiken ze jouw zolder als kraamkamer met alle geluids en stankoverlast van dien.


Steenmarter verjagen

Het internet staat vol met huis tuin en keukenmiddelen en apparaatjes die steenmarters moeten verjagen. Soms werkt het maar vaak is de territoriumdrift van steenmarters sterker dan de middelen die worden ingezet. Behalve dus als ze überhaupt niet meer binnen kunnen komen. En als ze al binnen zijn dan heeft Bestrijding Service Friesland diverse hulpmiddelen om te kunnen bepalen wanneer ze buiten zijn, zodat er op dat moment actie ondernomen kan worden. 


Weringsmaatregelen steenmarter

Vanwege de grote schade die steenmarters aan kunnen richten aan onder andere isolatiemateriaal in de spouwmuur en onder het dakbeschot is het noodzakelijk om hier de juiste wering aan te brengen die echt "hufterproof" is. Stevig gaas of roosters voor openingen in de gevel maar zeker ook een goede bescherming van de dakpannen en het dakbeschot. Zowel bij de dakgoot als bij dakkapellen, schoorstenen en dakdoorvoeren.

Voordelen van marterwering van Bestrijding Service Friesland

  • Sterk en duurzaam en hoogwaardig materiaal
  • Maatwerk voor elke situatie
  • Geen schade of geluidshinder onder de pannen
  • Inclusief opruimen martersporenKosten marterwering

Aangezien iedere situatie om een andere aanpak vraagt, is de prijs afhankelijk van de te nemen weringsmaatregelen. Na een eerste inspectie en inventarisatie bespreken we de plan van aanpak. Naar aanleiding van de uitkomst van dit gesprek ontvang je een duidelijke offerte met de te verwachten kosten. Je weet van tevoren waar je aan toe bent, zonder verrassingen achteraf!

Meer over marters

In de provincie Friesland gaat het bij overlast van marters bijna altijd om de steenmarter. In sommige gevallen kan het ook om een boommarter gaan. Qua schade, overlast en wering maakt het echter weinig verschil. Maar voor diegene die zich toch wat meer wil verdiepen in deze twee roofdieren hebben we nog wat aanvullende informatie verzameld.

Steenmarter (martes foina)

Qua formaat is de steenmarter wel te vergelijken met een kat. Al heeft de steenmarter een slanker postuur en staat hij lager op z'n poten. Ze zijn te herkennen aan hun donker vaalbruine vacht met een gevorkte witte bef en een lange ruige pluimstaart. Over het algemeen is het mannetje wat groter dan het vrouwtje en meten ze van kop tot staart zo'n 75 centimeter. De aanwezigheid van steenmarters verraadt zich vaak door de uitwerpselen die ze achterlaten die vaak haren, veren, botresten maar ook pitten bevatten. De uitwerpselen dienen ook als markering voor zichzelf en als waarschuwing voor soortgenoten.
Door de beschermde status van de steenmarter tref je hem nu bijna in heel Nederland aan en wordt hij in Friesland steeds vaker gesignaleerd binnen de bebouwde kom waar hij in achtertuinen en perkjes genoeg beschutting kan vinden om zich veilig te voelen. De steenmarter voedt zich met muizen, eieren, ogels, konijnen, regenwormen en vruchten. In de buurt van mensen is dit voedsel vaak ruim voorradig. Zelf moet de steenmarter oppassen dat hij niet ten prooi valt aan vossen en honden.
De steenmarter is een nachtdier dat overdag gebruikt maakt van verschillende rustplaatsen zoals dichte hagen, takken en houthopen, maar ook dichter bij de mens zoals in kruipruimten, zolders, schuurtjes en opslagplaatsen. Dit hangt er vanaf welk jaargetijde het is. In de winter zoeken ze eerder gebouwen op dan 's zomers. Het aantal dagrustplaatsen kan wel oplopen tot 30 stuks al hebben ze vaak de voorkeur voor een paar vaste rustplaatsen. Overdag verneem je z'n aanwezigheid niet aangezien het zeer vaste slapers zijn.
Steenmarters zijn zeer terratoriaal en dulden geen soortgenoten van hetzelfde geslacht in hun terratorium, dat ze hun hele leven bezetten. Het terratorium van het mannetje kan 4 terratoria van vrouwtjes omvatten, al hebben ze alleen tijdens de paartijd contact, die loopt van juni tot begin augustus. De (maximaal 4) jongen worden tussen half februari en begin april geboren. De nestplaats is meestal verscholen en onbereikbaar voor andere dieren. VAaak hoog in woningen of gebouwen, tussen dk en dakbeschot maar ook wel onder grote takkenhopen. De jongen zijn na 5 á 6 maanden volgroeid en zelfstandig. Ze worden dan door de moeder weggejaagd, wat er vaak niet zachtzinnig aan toegaat. Als een steenmarter komt te overlijden dan wordt het vrijgekomen terratorium binnen de kortste keren weer ingenomen. Zeker met de huidige stand van de steenmarters.

Boommarter (martes martes)

Qua uiterlijk lijken de boommarter en steenmarter veel op elkaar. De grootste verschillen zijn dat de boommarter een gelige bef heeft en dat de oren meer bovenop z'n kop staan terwijl dat bij de steenmarter meer naar de zijkant staat. De snuit van de boommarter is duidelijk donkerder van kleur dan die van de steenmarter. De boommarter heeft een voorkeur voor bosrijk gebied maar wordt ook op steeds meer plaatsen aangetroffen. Qua voortplanting, terratorium, dieet en leefwijze komt er veel overeen met dat van de steenmarter. Ook de boommarter kan in of om woningen en gebouwen voor overlast zorgen.


 
De steenmarter is in Friesland inmiddels wellicht het meest besproken dier waar je mee te maken kunt krijgen. Dit fascinerende roofdier haalt regelmatig het nieuws doordat ze verantwoordelijk worden gehouden voor het leegroven van een aanzienlijk aantal weidevogelnesten en daardoor staat de beschermde status van dit fascinerende dier ter discussie. Omdat de populatie in de afgelopen decennia flink is toegenomen vormt de steenmarter ook vaak het onderwerp van gesprek aan de keukentafel of op verjaardagsfeestjes. Steeds vaker zien of horen mensen ze lopen in, op of rondom het huis. 

Neem bij overlast door steenmarters in huis direct contact op met Bestrijding Service Friesland door te bellen met 06 43064444 of  laat je contactgegevens zodat wij contact op kunnen nemen.


Steenmarter in huis

Wil je net gaan slapen, lijkt het wel of er iemand op het dak rondbanjert. Of is het toch onder de pannen? In de spouw? De kruipruimte? Wat gebeurt daar! Als je een steenmarter in huis hebt, lijkt het soms wel of er een inbreker bezig is, zoveel kabaal kan het maken. Via gebrekkig dakbeschot, open spouwmuren, open ventilatieroosters of slecht afgesloten overgangen bij aanbouwen of dakkapellen, weet deze vasthoudende en lenige opportunist daar dankbaar gebruik van te maken. Een opening van 5 centimeter is ruim voldoende. Als je "geluk" hebt komt de steenmarter alleen een nachtje slapen maar met een beetje pech gebruiken ze jouw zolder als kraamkamer met alle geluids en stankoverlast van dien.


Steenmarter verjagen

Het internet staat vol met huis tuin en keukenmiddelen en apparaatjes die steenmarters moeten verjagen. Soms werkt het maar vaak is de territoriumdrift van steenmarters sterker dan de middelen die worden ingezet. Behalve dus als ze überhaupt niet meer binnen kunnen komen. En als ze al binnen zijn dan heeft Bestrijding Service Friesland diverse hulpmiddelen om te kunnen bepalen wanneer ze buiten zijn, zodat er op dat moment actie ondernomen kan worden. 


Weringsmaatregelen steenmarter

Vanwege de grote schade die steenmarters aan kunnen richten aan onder andere isolatiemateriaal in de spouwmuur en onder het dakbeschot is het noodzakelijk om hier de juiste wering aan te brengen die echt "hufterproof" is. Stevig gaas of roosters voor openingen in de gevel maar zeker ook een goede bescherming van de dakpannen en het dakbeschot. Zowel bij de dakgoot als bij dakkapellen, schoorstenen en dakdoorvoeren.

Voordelen van marterwering van Bestrijding Service Friesland

  • Sterk en duurzaam en hoogwaardig materiaal
  • Maatwerk voor elke situatie
  • Geen schade of geluidshinder onder de pannen
  • Inclusief opruimen martersporenKosten marterwering

Aangezien iedere situatie om een andere aanpak vraagt, is de prijs afhankelijk van de te nemen weringsmaatregelen. Na een eerste inspectie en inventarisatie bespreken we de plan van aanpak. Naar aanleiding van de uitkomst van dit gesprek ontvang je een duidelijke offerte met de te verwachten kosten. Je weet van tevoren waar je aan toe bent, zonder verrassingen achteraf!

Meer over marters

In de provincie Friesland gaat het bij overlast van marters bijna altijd om de steenmarter. In sommige gevallen kan het ook om een boommarter gaan. Qua schade, overlast en wering maakt het echter weinig verschil. Maar voor diegene die zich toch wat meer wil verdiepen in deze twee roofdieren hebben we nog wat aanvullende informatie verzameld.

Steenmarter (martes foina)

Qua formaat is de steenmarter wel te vergelijken met een kat. Al heeft de steenmarter een slanker postuur en staat hij lager op z'n poten. Ze zijn te herkennen aan hun donker vaalbruine vacht met een gevorkte witte bef en een lange ruige pluimstaart. Over het algemeen is het mannetje wat groter dan het vrouwtje en meten ze van kop tot staart zo'n 75 centimeter. De aanwezigheid van steenmarters verraadt zich vaak door de uitwerpselen die ze achterlaten die vaak haren, veren, botresten maar ook pitten bevatten. De uitwerpselen dienen ook als markering voor zichzelf en als waarschuwing voor soortgenoten.
Door de beschermde status van de steenmarter tref je hem nu bijna in heel Nederland aan en wordt hij in Friesland steeds vaker gesignaleerd binnen de bebouwde kom waar hij in achtertuinen en perkjes genoeg beschutting kan vinden om zich veilig te voelen. De steenmarter voedt zich met muizen, eieren, ogels, konijnen, regenwormen en vruchten. In de buurt van mensen is dit voedsel vaak ruim voorradig. Zelf moet de steenmarter oppassen dat hij niet ten prooi valt aan vossen en honden.
De steenmarter is een nachtdier dat overdag gebruikt maakt van verschillende rustplaatsen zoals dichte hagen, takken en houthopen, maar ook dichter bij de mens zoals in kruipruimten, zolders, schuurtjes en opslagplaatsen. Dit hangt er vanaf welk jaargetijde het is. In de winter zoeken ze eerder gebouwen op dan 's zomers. Het aantal dagrustplaatsen kan wel oplopen tot 30 stuks al hebben ze vaak de voorkeur voor een paar vaste rustplaatsen. Overdag verneem je z'n aanwezigheid niet aangezien het zeer vaste slapers zijn.
Steenmarters zijn zeer terratoriaal en dulden geen soortgenoten van hetzelfde geslacht in hun terratorium, dat ze hun hele leven bezetten. Het terratorium van het mannetje kan 4 terratoria van vrouwtjes omvatten, al hebben ze alleen tijdens de paartijd contact, die loopt van juni tot begin augustus. De (maximaal 4) jongen worden tussen half februari en begin april geboren. De nestplaats is meestal verscholen en onbereikbaar voor andere dieren. VAaak hoog in woningen of gebouwen, tussen dk en dakbeschot maar ook wel onder grote takkenhopen. De jongen zijn na 5 á 6 maanden volgroeid en zelfstandig. Ze worden dan door de moeder weggejaagd, wat er vaak niet zachtzinnig aan toegaat. Als een steenmarter komt te overlijden dan wordt het vrijgekomen terratorium binnen de kortste keren weer ingenomen. Zeker met de huidige stand van de steenmarters.

Boommarter (martes martes)

Qua uiterlijk lijken de boommarter en steenmarter veel op elkaar. De grootste verschillen zijn dat de boommarter een gelige bef heeft en dat de oren meer bovenop z'n kop staan terwijl dat bij de steenmarter meer naar de zijkant staat. De snuit van de boommarter is duidelijk donkerder van kleur dan die van de steenmarter. De boommarter heeft een voorkeur voor bosrijk gebied maar wordt ook op steeds meer plaatsen aangetroffen. Qua voortplanting, terratorium, dieet en leefwijze komt er veel overeen met dat van de steenmarter. Ook de boommarter kan in of om woningen en gebouwen voor overlast zorgen.


 
Vraag een offerte aan

Laat een boodschap achter via het contactformulier.

Of bel

06 43064444