duurzaam bestrijden, verantwoord ondernemen, oog voor milieuBij het beheersen en bestrijden van ongedierte hebben we bij Bestrijding Service Friesland oog voor het milieu. Dieren die wij omschrijven als “ongedierte” vervullen in de natuur vaak een belangrijke rol. Daar heb je alleen binnenshuis of binnen het bedrijf geen boodschap aan. Daar moet het ongediertevrij zijn. Lukraak met gif strooien is echter niet meer van deze tijd en niet gewenst. Het leidt ook zelden tot een duurzame oplossing van het ongedierteprobleem.
Bestrijding Service Friesland brengt het ongedierteprobleem in kaart en stelt een plan op waarbij aandacht is voor een duurzame en milieuvriendelijk oplossing. Inzet van bestrijdingsmiddelen wordt uitsluitend toegepast als dit noodzakelijk is om het ongedierteprobleem het hoofd te bieden.

Wil je meer weten over onze service en werkwijze? Bel ons op 06 43064444 of laat je gegevens achter in het contactformulier. Wij nemen dan contact op om verdere informatie te verstrekken

Integrated Pest Management (IPM)

IPM, Integrated Pest Management, duurzaam, monitoren, gifvrij bestrijdenBestrijding Service Friesland werkt volgens de doelstelling van IPM (Integrated Pest Management) Het IPM protocol beschrijft een manier van ongediertebeheersing met als doel dierplagen duurzaam te lijf te gaan met extra aandacht voor het voorkomen en monitoren van overlast door ongedierte. Dit protocol passen we altijd toe bij het tegengaan van dierplagen. Ongeacht welke soort ongedierte het betreft of waar het ongedierte zich bevindt. IPM houdt onder andere in dat we een grondige inspectie uitvoeren, zowel binnen als buiten, met als doel zo gericht mogelijk maatregelente treffen ter voorkoming van aanwezigheid van ongedierte. Het toepassen van alternatieve bestrijdingsmethoden is ook onderdeel van IPM.
Chemische bestrijdingsmiddelen dienen als laatste redmiddel. Zo mogen rodenticiden alleen nog toegepast worden als er volgens het IPM principe wordt gewerkt. Aangezien de verwachting is dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de nabije toekomst steeds meer aan banden wordt gelegd, richt Bestrijding Service Friesland al steeds meer op gifvrij bestrijden. Uiteraard alleen als de inzet van alternatieven leidt tot een minstens zo goed resultaat.

Waarom IPM toepassen?

  • Duurzaam bestrijden en voorkomen
  • Milieubewuste werkwijze
  • Economische schade minimaliseren
  • Imagoschade voorkomen

Klanten willen vaak maar 1 ding. Verlost worden van ongedierte. En dat is precies wat Bestrijding Service Friesland bereikt door volgens het IPM protocol te werken. De klant wordt verlost van ongedierte én we zorgen door middel van een doelgericht plan dat herhaling van de overlast tot een minimum wordt beperkt. Ook omdat we door te monitoren een vinger aan de pols houden. Een goed resultaat vraagt echter wel om een goede samenwerking met de klant. Zo kan het nodig zijn werkzaamheden uit te (laten) voeren die bijdragen aan het terugdringen van ongedierte. Dit kan gaan om weringswerkzaamheden waarbij het ongedierte almaar moeilijker wordt gemaakt om een pand binnen te dringen. Daarnaast kunnen maatregelen zoals betere en frequentere schoonmaak of het beheersen van het binnenklimaat (temperatuur en luchtvochtigheid) nodig zijn zodat de omstandigheden voor ongedierte om zich voort te planten, worden weggenomen.

Bestrijdingsmiddelen kunnen bij verkeerd gebruik of door de chemische samenstelling een langdurig nadelig effect hebben op het milieu. Mede daarom wordt het toepassen ervan steeds lastiger. Vanuit de maatschappij maar ook vanuit bedrijven wordt steeds kritischer gekeken naar de toepassing hiervan. Zo eisen sommige bedrijven van hun toeleveranciers dat ze geen bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken. Of om in aanmerking te komen voor bepaalde keurmerken of omdat bedrijven volgens een bepaald (ideologisch) principe werken, is het gebruik van bestrijdingsmiddelen uit den boze. Als een hele keten vrij is van ongedierte en van bestrijdingsmiddelen dan hoeft de consument zich geen zorgen te maken dat er insectendelen of biociden in het eindproduct zitten.

knaagschade, imagoscha, reduceren kosten
De aanwezigheid van ongedierte kan tot grote schadeposten leiden. Denk aan ratten die bij de geautomatiseerde melksysteem van veehouderijen voor storingen zorgen. Muizen die bekabeling doorknagen met kortsluiting en brandgevaar tot gevolg. Of insecten die voedselvoorraden kunnen vervuilen. En dan is er nog de imagoschade die een bedrijf kan lijden door de zichtbare aanwezigheid van ongedierte in het bedrijf of in het geleverde product. Door gestructureerd met Bestrijding Service Friesland samen te werken volgens het IPM protocol, worden grote schadeposten voorkomen. De kosten die u kwijt bent aan de ongediertebestrijding vallen daarbij in het niet en zijn door de positieve gevolgen voor de bedrijfsvoering een nuttige investering.

Vraag een offerte aan

Laat een boodschap achter via het contactformulier.

Of bel

06 43064444